Om Infosoc

Infosoc Rättsdata är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska tjänster. Vi tillhandahåller juridiska databaser inom olika arbetsområden. Här arbetar jurister för att göra juridiken tillgänglig och användbar för er som behöver juridiskt stöd i arbetet. Allt för att ni tryggt ska kunna fatta rättssäkra beslut. 

Allt började med en kortlåda

Det är över 30 år sedan Jönköpingsbon Bo Hjort registrerade Infosoc Rättsdata. På 1980-talet började han att samla på sig rättsfall i en kortlåda på sitt skrivbord. Bo Hjort kom in som lektor på Socialkonsulenterna i ett skede då den gamla sociallagstiftningen ändrades och 1982 ersattes med socialtjänstlagen. I sin roll hade han behov av en strukturerad juridisk samling för att ta fram olika rättsfall samt förklara skillnader i sociallagstiftningen för sina studenter. I tjänsten på Socialkonsulenterna hade han en rådgivande roll, då med kommuner som målgrupp.

1989 registrerades Infosoc som ett aktiebolag och rättsdatabasen digitaliserades. Först tog kunderna del av databasen via disketter sedan via cd-skivor. Idag finns allt samlat på en webbsida där du enkelt loggar in med dina användaruppgifter. Idag är Infosoc en av landets ledande leverantörer av webbaserade juridiska rättsdatabaser och har 19 olika databaser i sitt utbud. Vi tillhandahåller en användarvänlig juridisk tjänst som ger användarna stöd i sin yrkesutövning i syfte att kunna fatta rättssäkra beslut. Med över 30 år i branschen har vi stor erfarenhet och genomarbetade rutiner för effektivitet, kvalitet och hur vi ska bemöta just dina behov.

Infosoc miljöpolicy

För Infosoc Rättsdata AB är det naturligt att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling genom ett aktivt miljöarbete. Vi strävar alltid efter att utföra vårt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan och vår ambition är att utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning. Därför har vi antagit följande miljöpolicy:

Vi ska inom vår verksamhet uppmuntra medarbetare till miljömässigt ansvarsfullt agerande, och ta tillvara på medarbetares engagemang genom att erbjuda löpande information och kunskap. Vi ska minska vår övergripande energianvändning, samt minska miljöbelastningen från våra transporter genom väl uppdaterad kunskap inom ämnet och agerande utifrån det. Vi ska ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster, och vid upphandling ska varor och tjänster med minsta miljöpåverkan prioriteras. Utöver detta ska avfall hanteras korrekt och vi ska efterleva lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav. Vi ska arbeta med konkreta rutiner och handlingsplan, samt tydliga och uppföljningsbara miljömål som ska ha en årlig revidering och uppföljning. Vi ska även fortsätta satsa på att digitalisera våra juridiska tjänster genom webbinar och arbeta för att öka vårt utbud av digitala kunskapsutbildningar.

 

Kom i kontakt med oss

Hittar ni inte det du söker här på webben? Inga konstigheter, fyll i formuläret så återkommer vi inom kort. 

Gäller det ett brådskande ärende så rekommenderar vi att ni ringer oss direkt på 036-30 79 00.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.