Experter

Ikon för stöd och omsorg

Stöd & Omsorg

Socialtjänst, Omsorg, Migration, Hälso- och sjukvård, Offentlig förvaltning, Skuldsanering, Överförmyndare

Bo Hjort, VD Infosoc Quality AB

Camilla Thurell, Grundare Life in mind

Daniel Sjöstedt, Jurist Sollentuna kommun

Emöke Bodoni Aldenmark, Jurist

Jan Wallgren, Jurist WJ Konsult AB

Johan Kihlstedt, Advokat Advokatgruppen

Jonas Faresjö, Advokat Advokatgruppen

Malin Waldysson, Biträdande jurist Advokatgruppen

Stefan Aldenmark, Jurist

Tor Åström, Advokat Advokatgruppen

Tommie Ekered, Jurist Juristbyrån Ekered & CO.

Ylva Florin Holmsten, Socionom Fortsätt Växa AB

Ikon för utbildning och skola

Utbildning & Arbete

Skola, Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Offentlig upphandling

Bo Ericsson, Arbetsrättsjurist

Charlotte Rydén, Föreläsare Skoljuristerna

Christer Gunnarsson, Advokat Advokatgruppen

Hanna Olofsson, Jurist Ecenea

Ingela Fehér, Jurist Skoljuristerna

Johan Wilking, Jurist Easy Knowledge AB

Jonas Svensson, Skolkurator TwoAct AB

Lars von Ehrenheim, F.d Kansliråd numera Konsult

Linda Löfgren, Jurist

Marcus Johansson, Advokat Advokatgruppen

Maria Steiner, Docent i arbetsmiljörätt

Mikael Hellstadius, Jurist Skoljuristerna

Natalie Hjort, Rådgivare

Ikon för samhällsutveckling

Samhälls­utveckling

Plan- och bygg, Miljö, Livsmedel, Djur, Fastighet, Lantmäteri, Räddning, Alkohol och tobak

Anna Hamilton, leg. Dietist Foodformation AB

Anna Wallin, Jurist

Claes Elgström, Konsult Claes Elgström konsult AB

Eva-Lena Kamperin, Juridiskt ombud krogarna.se

Gregor Holmgren, Jurist GH Miljörätt

Josefin Larsson, Konsult inom livsmedelshygien

Mattias Högstedt, Grundare krogarna.se

Niclas Sigstedt, Jurist

Tomas Lindblom, Jurist

Ulrika Nolåker, Konsult BygglagsAkademin AB